Основні напрямки наукової та господарської діяльності

- селекція, інтродукція і сортовивчення плодових культур;

- удосконалення і розробка технологій вирощування посадкового матеріалу плодових культур;

- модифікація і розробка технологій вирощування інтенсивних садів, адаптованих до грунтово-кліматичних умов регіону;

- удосконалення технологій поливу багаторічних культур;

- агрохімічний моніторинг в садових агроценозах, розробка екологічно безпечних систем добрива садів;

- розробка організаційно-економічного механізму формування та функціонування регіонального ринку продукції садівництва;

- створення (передача) науково-технічної продукції на договірній основі, надання методичної, консультативної та практичної допомоги на всіх етапах освоєння конкурентоспроможних сортів і технологій інтенсивного садівництва;

- якісне навчання фахівців садівництва і розсадництва;

- виробництво плодів, вирощування посадкового та живцевого матеріалу нових сортів селекції дослідної станції і реалізація їх підприємствам і приватним особам.